Fire Safety Documentation

We will help you to fulfill all your obligations arising from current legislation in the field of fire protection. We will process all the operational documentation for you as required not only by legislation but also in line with the latest international trends. Types of fire documentation according to CZ law obligations (legal terms are in CZ language):

 • Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím
 • Posouzení požárního nebezpečí,
 • Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
 • Požární řád
 • Požární řád - příloha: "Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky"
 • Požární řád - příloha: "Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek"
 • Požární řád - příloha: "Přehled o umístění věcných prostředků požární ochrany"
 • Požární řád - příloha: "Přehled o umístění požárně bezpečnostních zařízení"
 • Požární poplachové směrnice
 • Požární evakuační plán
 • Dokumentace zdolávání požárů
 • Řád ohlašovny požárů
 • Tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • Dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany

 .