BOZP

Interní audit BOZP

Chcete mít jistotu že Vaše pracoviště splňují všechny legislativou vyžadované povinnosti? Není nic jednoduššího než si od nás nechat prohlédnout každý kout Vašeho působiště, a na základě výstupní zprávy se ujistit že máte vše v pořádku, případně odhalit slabiny, které Vám můžeme pomoci odstranit.

Zpracování a správa dokumentace BOZP

Vypracujeme pro Vás soubor dokumentace přímo na míru, která administrativně pokryje Vaše působení a pracoviště dle platných právních norem, vycházejících zejména ze zákona č.262/2006 Sb., Zákoník práce, a zákona č.309/2006 Sb, o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů.

Školení BOZP

Školení bezpečnosti práce nemusí být nutně uspávací přednáška. Zakládáme si na tom, že pokud má být školení přínosné, musí být konkrétní, jasné a takzvaně v lidském jazyce. Každé školení je přímo cíleno na daný obor a pracoviště posluchačů, přičemž zapojujeme zaměstnance během celého průběhu do debaty, protože víme, že poznatky přímo z provozu jsou to nejdůležitější pro zajištění bezpečí na všech pracovištích.

Agenda pracovních úrazů

Nejste si jistí správností řešení pracovních úrazů, postupů při vyšetřování a odškodňování?

Můžeme Vám pomoci se zpracováním administrativy, záznamů zasílaných na inspektoráty práce a pojišťovny, a ušetříte si tak spousty stresujícího času při komunikaci s těmito institucemi.

OOPP a bezpečnostní značení

Ztrácíte se v široké škále druhů pracovní a ochranné obuvi, pracovních oděvů a dalších? My Vám na základě vyhodnocení rizik prací a pracovišť umíme vydefinovat potřebné OOPP a následně v potřebném množství dodáme i s potřebnými certifikáty a ověřovacími dekrety.

Chybí Vám na pracovištích bezpečnostní značení- únikové cesty, zákazové a příkazové značky? Na základě kontroly pracoviště odhalíme nedostatky, a pomůžeme Vám je odstranit i s dodáním příslušných značení.

Kontrolní činnost

Aby byla Vámi nastavená bezpečnost na pracovištích účinná, je zapotřebí se pravidelně ujišťovat, že je vše řádně plněno. Na základě vyhodnocení rizikovosti Vašeho pracoviště navrhneme četnost a zaměření pravidelných kontrol pracovišť, abyste si mohli být jisti, že pracujete opravdu bezpečně.