Požární ochrana

Požárně bezpečnostní audit

Nejste si jisti, že správně plníte své povinnosti na poli PO?

Máte pochybnosti o úrovni či kvalitě zajištění požární ochrany Vašeho provozu či nemovitosti?

Kontaktujte nás a my pro Vás vše důkladně prověříme! Zkontrolujeme u Vás požární ochranu "od sklepa až po střechu" a ještě se pro jistotu podíváme i do komína...

Zpracování a aktualizace dokumentace

Pomůžeme Vám plnit všechny Vaše povinnosti, které vyplývají z aktuální legislativy na poli požární ochrany.

Zpracujeme pro Vás veškerou provozní dokumentaci tak, jak to vyžaduje nejen legislativa, ale i tak, aby odpovídala posledním mezinárodním trendům.

Školení a odborná příprava PO

Nejsme uspávači hadů! Nečekejte uspávací přednášku zahlcující posluchače citáty norem a paragrafů zákonů či vyhlášek.

Naše školení je vždy upravené "na míru" podle toho, koho a kde školíme. Přípravě školení věnujeme náležitou péči tak, abychom Vám dodali takové informace, které opravdu potřebujete, které odráží specifika Vašeho pracoviště, a které jsou hlavně doplněné o nejaktuálnější trendy a poznatky v dané oblasti.

Cvičné poplachy a evakuace

Rádi pro Vás zorganizujeme cvičení na téma požárního poplachu a evakuace tak, aby si Vaši zaměstnanci ověřili vše v co nejreálnější situaci.

Používáme různé filmové efekty, figuranty s reálně maskovanými zraněními a další postupy, které umožní simulovat situaci co nejreálněji.

Samozřejmostí je i podpora či přímá organizace spolupráce na cvičení s jednotkami HZS či dalšími složkami IZS.