Naše služby v oblastech PO a BOZP

Naším cílem je se společně s Vámi podílet na  zajištění bezpečného prostředí pro Vás a Vaše zaměstnance, proto Vám v oblastech PO a BOZP pomůžeme nejen splnit veškeré nároky, které jsou na Vás kladené naší legislativou, ale i nad její rámec dle Vašich individuálních potřeb a mezinárodních standardů. 

Níže si můžete pročíst základní informace o našich službách, nebo se nám můžete ozvat a my Vám vše popíšeme osobně. Nenecháváme se totiž omezovat výčtem služeb, ale zajistíme vše tak, jak to potřebujete Vy!

Požární ochrana

Požárně bezpečnostní audit

Zpracování a aktualizace dokumentace PO

Školení a odborná příprava v PO

Cvičné poplachy a evakuace

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Interní audit BOZP

Zpracování a správa dokumentace BOZP

Školení BOZP

Agenda pracovních úrazů

Osobní ochranné pracovní pomůcky a bezpečnostní značení

Kontrolní činnost

0
 .