Kontrolní činnost

Aby byla Vámi nastavená bezpečnost na pracovištích účinná, je zapotřebí se pravidelně ujišťovat, že je vše řádně plněno. Na základě vyhodnocení rizikovosti Vašeho pracoviště navrhneme četnost a zaměření pravidelných kontrol pracovišť, abyste si mohli být jisti, že pracujete opravdu bezpečně.

Provádíme kontroly:

- Pravidelné periodické kontroly BOZP

- Povinné roční prověrky BOZP

- Kontroly regálů, žebříků, manipulační techniky  

0
 .