OOPP a bezpečnostní značení

Ztrácíte se v široké škále druhů pracovní a ochranné obuvi, pracovních oděvů a dalších? My Vám na základě vyhodnocení rizik prací a pracovišť umíme vydefinovat potřebné OOPP a následně v potřebném množství dodáme i s potřebnými certifikáty a ověřovacími dekrety.

 Chybí Vám na pracovištích bezpečnostní značení- únikové cesty, zákazové a příkazové značky? Na základě kontroly pracoviště odhalíme nedostatky, a pomůžeme Vám je odstranit i s dodáním příslušných značení.

0
 .