Školení a odborná příprava na poli PO

Nejsme uspávači hadů!

Pokud budete chtít od nás zajistit jakékoliv školení či odbornou přípravu, nečekejte usínací přednášku zahlcující posluchače citáty norem a paragrafů zákonů či vyhlášek.

Naše školení je vždy upravené "na míru" podle toho, koho a kde školíme. Přípravě školení věnujeme náležitou péči tak, abychom Vám dodali takové informace, které opravdu potřebujete, které odráží specifika Vašeho pracoviště, a které jsou hlavně doplněné o nejaktuálnější trendy a poznatky v dané oblasti.

Velký důraz klademe také na praktické použití obdržených informací, proto pokud to podmínky dovolí, každý ze školených si vyzkouší praktické použití hasicího přístroje a uhasí si opravdový (byť cvičný a ohraničený) oheň.

Základní penzum školení na poli PO tvoří:

  • Školení zaměstnanců o PO
  • Školení vedoucích pracovníků o PO
  • Školení pracovníků zajišťujících PO v mimoprovozní době
  • Odborná příprava PPH
  • Odborná příprava preventistů PO

0
 .