Školení BOZP

Školení bezpečnosti práce nemusí být nutně uspávací přednáška. Zakládáme si na tom, že pokud má být školení přínosné, musí být konkrétní, jasné a takzvaně v lidském jazyce. Zaměstnance nevystavujeme nekonečnému předčítání seznamu zákonných ustanovení, paragrafů, nařízeních vlády, norem,... Každé školení je přímo cíleno na daný obor a pracoviště posluchačů, přičemž zapojujeme zaměstnance během celého průběhu do debaty, protože víme, že  poznatky přímo z provozu jsou to nejdůležitější pro zajištění bezpečí na všech pracovištích. Ze základních školení:

- BOZP pro zaměstnance

- BOZP pro vedoucí zaměstnance

- Práce ve výškách

- Řidiči referenti

- První pomoc (v několika úrovních, včetně školení AED)

 

Navazující školení jako jsou 

- Obsluha VZV

- Výškové práce a další specifická školení zajišťujeme dle požadavků konkrétních pracovišť.

0
 .