Zpracování a správa dokumentace BOZP

Vypracujeme pro Vás soubor dokumentace přímo na míru, která administrativně pokryje Vaše působení a pracoviště dle platných právních norem, vycházejících zejména ze zákona č.262/2006 Sb., Zákoník práce, a zákona č.309/2006 Sb, o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů.

Dokumentace bude přesně odrážet způsob zajištění BOZP na Vašich pracovištích:

- Organizace zajištění bezpečnosti práce

- Organizace první pomoci

- Zajištění postupů při pracovních úrazech

- Zajištění zdravotní způsobilosti zaměstnanců

- Zajištění odbornosti zaměstnanců, školení

- Organizace zajištění bezpečnosti technických zařízení, strojů a přístrojů

- Pracovní postupy, směrnice

- Zajištění bezpečnosti při práci s chemickými látkami

- Kategorizace prací a pracovišť

- Řízení rizik a nastavení opatření

- Organizace zajištění a užívání OOPP

a další nutné požadavky, které vycházejí přímo z Vašich pracovišť a prostředí.

0
 .