Ukázky Použití Boxwall

Reálné nasazení Boxwall při přívalové povodni

Test Boxwall ve výpusti vodní nádrže

Ukázky a výcvik s Boxwall